എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നടന്ന മാര്‍ച്ച്

[ot-video type=”youtube” url=”https://youtu.be/rMq22MyUJXM”]